Interim

Senior jurist AJZ-profiel


Senior Jurist AJZ-profiel:

 • Bestuursrecht
 • Privaatrecht
 • Juridische kwaliteitszorg en juridische control (legal audit)

 • Bestuursrecht:
  -Algemene wet bestuursrecht
  -Binnenlands bestuur/staatsrecht
  -Provincie- en gemeenterecht,
  -Interbestuurlijke samenwerking (gemeenschappelijke regelingen)
  -Wet openbaarheid van bestuur
  -Openbare orde en bestuurlijke integriteit (APV, Wet BIBOB etc.)
  -Privacy-recht (Algemene verordening gegevensbescherming)
  -Subsidierecht (Algemene subsidieverordening / Subsidie of inkoop)

  Privaatrecht:
  -Overeenkomsten- en verbintenissenrecht
  -Rechtspersonenrecht (verbonden partijen)


  Bezwaar en beroep

  Behandeling van bezwaar-en beroepszaken, als (senior) jurist bezwaar en beroep, secretaris bezwaarcommissie, procesvertegenwoordiger bezwaar en beroep bij de bezwaarcommissie, de rechtbank en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

  Wij hebben ruime ervaring met ambtelijk horen en de informele aanpak.

  Onderwerpen:

 • Arbeids- en ambtenarenrecht
 • (Algemeen) bestuursrecht
 • Omgevingsrecht
 • Sociaal Domein

 • Arbeids- en ambtenarenrecht:
  -Rechtspositiezaken

  (Algemeen) bestuursrecht:
  -Openbaarheid van bestuur (Wet openbaarheid van bestuur)
  -Openbare orde en bestuurlijke integriteit (APV, Wet BIBOB etc.)
  -Subsidierecht (Algemene subsidieverordening, Europese subsidies)

  Omgevingsrecht:
  -Wet ruimtelijke ordening, WABO, Natuurbeschermingswet

  Sociaal Domein:
  -Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet